మరింత సులభంగా.. సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం

May 15, 2021

ఆడ పిల్లల పేరిట పొదుపునకు ఉపకరించే సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం మరింత సులభం కానుంది. వార్షిక కనీస డిపాజిట్‌ను రూ.250కు కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించింది. గతంలో ఇది రూ.1,000గా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఖాతా ప్రారంభంలో కనీస డిపాజిట్‌ను రూ.250 చేయడమే కాకుండా, ఆ తర్వాత నుంచి వార్షికంగా రూ.250 కనీస డిపాజిట్‌గా నిర్ణయిస్తూ కేంద్రం పథకంలో మార్పులు చేసింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *