తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ

May 15, 2021

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతున్నది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లో గదులన్నీ భక్తులతో నిండిపోయాయి. స్వామి వారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు బయట వేచియున్నారు. సర్వదర్శనం టోకెన్ పొందిన భక్తులు 15 గంటల తరువాత శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్ళవచ్చును. సర్వదర్శనం టోకెన్ పొందిన (ఫ్రీ టోకెన్) వారికి 3 గంటల సమయం పట్టవచ్చును.ప్రత్యేక దర్శనం వారికి 2 గంటలసమయం పట్టనుంది.

శ్రీవారి నడక మార్గమైనఅలిపిరి 14 వేలు, శ్రీవారి మెట్టు 6 వేలు దివ్యదర్శనం టోకెన్లు మాత్రమే జారీ చేయబడును. దివ్యదర్శనం (20వేలు)కోటా పూర్తి అయిన తరువాత వచ్చే భక్తులు, సర్వదర్శనం భక్తులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకోవాల్సిఉంటుంది. దివ్యదర్శనం టోకెన్ పొందిన భక్తులను ఉదయం 8 గంటల తరువాత వారికి కేటాయించిన సమయానికిదర్శనానికి అనుమతిస్తారు. నిన్న 91,822 మంది భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కలిగినది. నిన్న స్వామివారికి హుండీలో భక్తులు సమర్పించిన నగదు రూ.2.62 కోట్లు. నిన్న 40,027 మందిభక్తులు స్వామివారికితలనీలాలు సమర్పించిమొక్కు చెల్లించుకున్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *